Tietosuoja


Uusi versio GDPR (EU) 2016/679 (Status 25.05.2018)
 
PM-Internationalin tietosuojaseloste
 
Huomautuksia tietosuojasta
Seuraava yksityisyysselonteko koskee verkkosivustoa osoitteessa www.pm-international.com
Henkilötietojenne ja yksityisyytenne suojaaminen on meille tärkeää.

Tämän vuoksi haluaisimme selittää alla, kuinka PM-International täyttää teidän ja meidän tarpeemme tätä koskien. Haluamme tiedottaa teille keräämistämme henkilötiedoista, kuinka käytämme niitä, ja kuinka pidämme tietonne turvassa. Kerromme myös, keiden kanssa jaamme nämä tiedot ja kuinka tietojanne voidaan muuttaa. PM-Internationalin yksityisyyskäytänteet ovat yhteensopivia soveltuvan lainsäädännön määräysten, Saksan liittovaltion tietosuojalain (BDSG), telemedialain ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) määräysten kanssa. Tämä yksityisyysselonteko selittää, mitä tietoja talletetaan ja kuinka PM-International niitä käyttää.
 
Vastuullisten tahojen tai heidän mahdollisten edustajiensa nimet ja yhteystiedot:
PM-International AG
An der Hofweide 17, D-67346 Speyer
Edustajina yhtiön hallitus: Gerd Niedernhuber, Lutz Bläcker, Patrick Bacher
Puhelin +49 (0)6232 / 296 -0
Faksi +49 (0)6232 / 296 -100
[email protected]
 
Tietosuojavastaava:
Tri. Raimund Abele, PM-International AG
[email protected]
 
Tarkoitukset, joissa henkilötietoja käsitellään:
Käsittelemme tietojanne seuraavissa tarkoituksissa:
– Sopimusten käsittely
– Yhteydenotto (tiedustelut yhteyslomakkeellamme)
– Mainonta
– Laadunvalvonta
– Tilastointi
 
Käsittelyn lakisääteinen perusta
Tietojenne käsittely tapahtuu seuraavalla lakisääteisellä perustalla:
– Teidän suostumuksenne, GDPR (EU) 2016/679, Art. 6 kpl 1 kohta a).
– Sopimuksen täytäntöönpanon tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamisen, GDPR (EU) 2016/679, Art. 6 kpl 1 kohta b).
– Oikeutettujen etujen, GDPR (EU) 2016/679, Art. 6 para. 1 kohta f) (ks. alla).
 
Oikeutetut edut
Käsitellessämme tietojanne tavoittelemme seuraavia oikeutettuja etuja:
– Tarjoustemme parantamista
– Suojaa väärinkäytöksiä vastaan
– Tilastointia
– Suoramainontaa
 
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Käsitellessämme tietojanne teemme yhteistyötä seuraavien palveluntarjoajien kanssa, joilla myös on pääsy tietoihinne:
– Webhotellien tuottajat
– Sosiaalisen median alustojen tuottajat
– Mainosverkostot (kaupallisille)
– Soveltuvilta osin maksupalvelujen ja kuljetusten tuottajat
– Verkkoanalytiikkatyökalujen tuottajat
 
Aika, jonka henkilötietoja säilytetään:
Säilytämme tietojanne
– Jos olette antanut suostumuksen käsittelyyn tai kunnes perutte suostumuksenne.
– Jos tarvitsemme tietoja jonkin sopimuksen noudattamiseen tai niin kauan kuin sopimussuhde teidän kanssanne on olemassa tai lakimääräiset säilytysjaksot ovat käynnissä.
– Jos käytämme tietoja oikeutetun edun perusteella tai niin kauan kuin poistamisen tai anonymisoinnin etunne ei ole hallitseva.
 
Tietolähteet
Vastaanotamme tiedot teiltä (mukaan lukien käyttämienne laitteiden kautta).
 
Tietojen siirto kolmansiin maihin
Tietoja siirretään kolmansiin maihin Euroopan Unionin ulkopuolella. Tämä tapahtuu sellaisten laillisesti kaavailtujen sopimusjärjestelyjen pohjalta, joiden tarkoituksena on varmistaa tietojenne riittävä suojaaminen ja joita voitte halutessanne katsoa.
 
Oikeus tietoihin mukaan lukien käsittelyn oikaisu, peruminen tai rajoittaminen tai käsittelyn vastustusoikeus mukaan lukien oikeus tietojen siirrettävyyteen:
Teillä on oikeus
– Pyytää tietoa tietojenne käsittelystä.
– Saada tietonne oikaistuiksi.
– Pyytää, että tietonne lukitaan tai poistetaan.
– Rajoittaa käsittelyä.
– Vastustaa tietojenne käsittelyä.
– Saada tietonne siirrettävässä muodossa ja välittää ne kolmannelle osapuolelle.
– Peruuttaa suostumuksenne tietojenne käsittelyyn tulevaisuudessa, ja
– Valittaa vastuussa oleville viranomaisille mahdollisesta tietojen laittomasta käsittelystä. Vastuussa oleva valvova viranomainen on Rheinland-Pfalzin osavaltion tietosuoja- ja tiedonvapauskomissaari.
 
Vaatimus tai velvoite toimittaa tietoja
Sikäli kuin tätä ei erikseen mainita tutkimuksessa, tietojen toimittaminen ei ole vaadittua tai pakollista.
 
Lisätietoja tietosuojasta
 
Tietojen käsittely kolmansien osapuolien kautta
Mikäli PM-International välittää tietoja palveluntuottajille osana jakelunhallintaa (kuten esim. pakettipalvelut, maksupalveluntuottajat ja muut), solmii PM-International siten joka kerta tilauksenkäsittelysopimuksen. Tämän seurauksena jakelijat ovat sitoutuneita tietojen yksityisyyteen ei vain lain velvoittamina, vaan myös PM-Internationalin kanssa tehdyn sopimuksen kautta.
Henkilö- ja liiketoimiin liittyviä tietoja siirretään Euroopan Komission kirjaamien "EU:n mallisopimuslausekkeiden” mukaisesti.
 
Tavaratilausten ja henkilökohtaisten käyttäjäprofiilien tietosuoja
Mitä tulee tavaratilauksiin, PM-International kerää asiakkaiden henkilötietoja toteuttaakseen ja viimeistelläkseen tilauksen. Tällöin asiakkaasta kerätään, talletetaan ja käytetään seuraavia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika, puhelinnumero, maksutiedot sekä tilitiedot, kun maksu tapahtuu pankkisiirtona, ja, mikäli tarpeen, tarkemmat pankin tiedot luottokorttimaksuille. Tällöin antamianne tietoja käytetään ainoastaan helpottamaan tilausprosessia, hallinnollisiin tarkoituksiin ja sisäiseen analysointiin.
Hankimme tietoja osoitteenne tarkastusta varten (toimitettavuustarkistus) lähteestä infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden. Tätä varten luovutamme tarvittavat tiedot (koko nimenne, osoitteenne ja, mikäli tarpeen, syntymäaikanne) edellä mainitulle yhtiölle. Kyseinen yhtiö käyttää tietoja tulevaisuudessa osoitteiden tarkastuksiin tai henkilöllisyystarkistuksiin muille yhtiöille sekä myös soveltuviin pisteytyssovelluksiin. Pisteytys laskee todennäköisyysarvoja tietylle käyttäytymiselle tulevaisuudessa perustuen matemaattisiin ja tilastollisiin tekniikoihin ja käyttää soveltuvia tietoja tähän tarkoitukseen.
Luottokelpoisuuden tarkistamiseksi välitämme tietoja myös infoscore Consumer Data GmbH:lle. infoscore Consumer Data GmbH on kuluttajaraportointitoimisto. Sen käytössä on tietokanta, johon on tallennettu henkilöiden luottotietoja. Tämän pohjalta infoscore tekee luottokelpoisuuden tarkistuksia asiakkailleen. Asiakkaita ovat esimerkiksi luottolaitokset, leasing-yhtiöt, vakuutusyhtiöt, tietoliikenneyhtiöt, saatavienhallintayhtiöt, kuljetus-, tukku- ja vähittäismyyntiyhtiöt sekä muut yhtiöt, jotka toimittavat tai tuottavat hyödykkeitä tai muita palveluita. Lainsäännösten asiayhteydessä osaa tietokannan tiedoista käytetään muun muassa toisten yhtiöiden tietokantoihin lähettämiseen, mukaan lukien osoitteet kaupallisiin tarkoituksiin.
infoscore Consumer Data GmbH:n tietokanta säilyttää tiedot nimistä, osoitteista, syntymäajoista, sähköpostiosoitteista, maksuhistoriasta ja henkilöiden omistajuussuhteista. Näiden tietojen käsittelyn tarkoituksena on tiedon tarjoaminen kyseessä olevan henkilön luottokelpoisuudesta. Käsittelyn laillinen perusta on EU-GDPR (EU) 2016/679, Art. 6. kpl 1f. Tietoja voidaan myöntää vain, mikäli asiakkaalla on oikeudellinen etu tiedon saamiselle. Tietojen välittämisen EU:n ulkopuolelle tulee tapahtua niin kutsuttujen ”mallisopimuslausekkeiden” pohjalta.
Tietoja säilytetään niin kauan kuin siitä saatava tietämys on tarpeen säilyttämistarkoitusta varten. On tarpeen tietää, että tietoja säilytetään yleensä kolmen vuoden ajan. Tietojen rauettua tarkastetaan, onko varastointi on yhä tarpeen, ja jollei, tiedot poistetaan heti. Valmiit tiedot poistetaan kolme vuotta rekisteröintipäivän jälkeen. Velallisrekisterin merkinnät poistetaan päivittäin Saksan siviilioikeuslain § 882e mukaisesti kolme vuotta rekisteröintipyynnön päivämäärän jälkeen.
EU-GDPR (EU) 2016/679, Art. 6 kpl 1f:n mukaiset oikeudelliset edut ovat: lainapäätökset, kappasopimusneuvottelujen käynnistäminen, omistajarakenne, kysyntä, luottokelpoisuustarkistukset, ulosottotiedot.
Teillä on oikeus saada tietoja infoscore Consumer Data GmbH:lle henkilöstänne talletetuista tiedoista. Mikäli teistä talletetut tiedot ovat virheellisiä, on teillä oikeus oikaisuun tai poistamiseen. Jos ei voida heti vahvistaa, ovatko teistä talletetut tiedot oikeita tai vääriä, on teillä oikeus sopimuksen kumoamiseen kunnes asiasta on tehty selvitys. Jos tietonne ovat puutteellisia, on teillä oikeus pyytää niiden täydentämistä. Jos olette antanut suostumuksenne infoscore Consumer Data GmbH:lle talletettujen tietojen käsittelyyn, on teillä oikeus perua tämä suostumus milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta peruuttamista edeltäneen suostumuksenne perusteella tapahtuneen tietojen käsittelyn laillisuuteen.
Jos teillä on vastaväitteitä, pyyntöjä tai valituksia tietosuojasta, voitte koska tahansa ottaa yhteyttä infoscore Consumer Data GmbH:n tietosuojavastaavaan. Hän auttaa teitä pikaisesti ja luottamuksellisesti kaikissa tietosuojaan liittyvissä asioissa. Voitte myös valittaa infoscoren suorittamasta tietojen käsittelystä osavaltion komissaarille, joka on vastuussa tietosuojasta alueellanne.
Teistä infoscore Consumer Data GmbH:lla talletetut tiedot tulevat julkisista tietolähteistä, perintätoimistoilta ja heidän asiakkailtaan.
infoscore luo tiedoistanne pistearvon kuvaamaan luottokelpoisuuttanne. Pistearvoon sisältyy tietoja iästä, sukupuolesta, osoitteesta ja joskus yksityiskohtia maksukokemuksista. Nämä tiedot käsitellään eri painoarvoilla pistearvon laskennassa. infoscoren asiakkaat käyttävät pistearvoja apuna tehdessään omia luottopäätöksiään.
 

Oikeus vastalauseeseen:
Tietojen, jotka on tallennettu infoscore Consumer Data GmbH:lla, käsittely tapahtuu luotonantajien ja luottosuojan pakottavista syistä, jotka ovat tavallisesti teidän etujanne, oikeuksianne ja vapauksianne tärkeämpiä, tai joita käytetään laillisten vaatimusten esittämiseen, toteuttamiseen tai puolustamiseen. Voitte esittää vastalauseen tietojenne käsittelystä ainoastaan syistä, jotka syntyvät tietystä teitä koskevasta tilanteesta ja jotka te voitte todistaa. Mikäli tällaisia erityisiä syitä on ja ne todistetaan, ei tietoja enää käsitellä. Jos vastustatte tietojenne käsittelyä mainostus- tai markkinointitarkoituksessa, ei tietojanne enää käsitellä näissä tarkoituksissa. infoscore Consumer Data GmbH on EU-GDPR (EU) 2016/679, Art. 4, kohdan 7 tarkoittama rekisterinpitäjä.
 
PM-International käyttää tietojanne seuraavissa toimenpiteissä:
Tarjotakseen mahdollisuuden yksilölliseen palveluun sekä verkkosivustomme optimaaliseen käyttöön käyttämällä käyttäjäprofiiliinne talletettuja tietoja.
Lähettääkseen teille yksilöllisiä tarjouksia ja tietoja, joista saattaisitte olla henkilökohtaisesti kiinnostunut. Voitte tietenkin kertoa meille, ettette halua tai enää halua sellaisia tarjouksia tai tietoa lähetettävän teille. Me tietenkin kunnioitamme toivomuksianne. Ota meihin yhteyttä sähköpostitse: [email protected]
 
Täyttääkseen hyödykkeiden ulkopuolisten toimijoiden kautta toimittamista koskevat sopimusvelvoitteet (GDPR (EU) 2016/679, Art. 6 kpl 1 b) välittää PM-International tarpeelliset tiedot (vastaanottaja, toimitusosoite ja mahdolliset valtuutetut henkilöt) näille toimijoille kuten myös PM Groupin jäsenille. PM-International ei harjoita osoitemarkkinointia. PM-International solmii kaikkien ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa tilausten käsittelystä sopimukset, jotka täyttävät GDPR (EU) 2016/679, artiklojen 28 ja 29 sisältämät vaatimukset.
 
Jokaisen asiakkaan yksilöllisten tilausten tiedot ovat saatavilla tämän verkkosivuston salasanalla suojatulla käyttäjätilillä, mikä mahdollistaa ostettujen tuotteiden helpon uudelleentilaamisen. Asiakas voi katsella ja muuttaa tililleen talletettuja inventaariotietoja sekä salasanaa - osiossa "Omat tietoni" - koska tahansa tällä sivustolla.
 
Asiakas voi pyytää asiakastilinsä ja kaikkien siihen liittyvien tietojen poistamista koska tahansa postitse, puhelimitse tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Tällöin PM-International poistaa kaikki asiakastiedot välittömästi, sikäli kuin niitä ei tarvita tilauksen käsittelyyn eikä PM-International ole velvoitettu säilyttämään niitä verosäännösten nojalla (Saksan verolaki § 147). Molemmissa tapauksissa tiedot lukitaan ja poistetaan mahdollisimman pian.
 
Erityisversiot jakelijoille
 
Mikäli olette tai haluatte olla PM-Internationalin jakelija, viittaamme tarkoituksiin, joissa henkilötietojanne käsitellään:
Käsittelemme tietojamme yllä nimettyjen tarkoitusten lisäksi myös
  • Välityspalkkioiden maksamiseen.
Viittaamme myös edellämainittuun koskien laillista perustetta sekä oikeutettuja etuja!
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät:
Käsitellessämme tietojanne työskentelemme yllä nimettyjen tietojen vastaanottajien (palveluntarjoajat) kanssa. Lisäksi välitämme tietojanne sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi muille PM Groupin jäsenille.
 
Uutiskirje
Mikäli olette tilannut PM-Internationalin uutiskirjeen, käsittelee PM-International meille lähettämiänne henkilötietoja tiedottaakseen teille uutisista. Suostutte siihen, että säännöllinen uutiskirje lähetetään sähköpostiosoitteeseenne. Annetun sähköpostiosoitteen vastaanottajan hyväksyntä uutiskirjeen vastaanottamiseksi tarkastetaan etukäteen.
PM-International käyttää käsittelijää osoitetietojen hallintaan ja uutiskirjeen lähettämiseen. Palveluntuottajalla on pääsy vain niihin henkilötietoihin, jotka se tarvitsee tilauksen täyttämiseksi. Palveluntuottaja tai PM-International eivät käytä osoitetietoja muihin tarkoituksiin. PM-International solmii palveluntuottajan kanssa käsittelysopimuksen, joka täyttää GDPR (EU) 2016/679, artiklojen 28 ja 29 sisältämät vaatimukset.

Jos haluatte perua suostumuksenne vastaanottaa uutiskirjeen, voitte jakelijana poistaa uutiskirjetoiminnon käytöstä verkkoliiketoimintanne henkilökohtaisella alueella. Muiden asiakkaiden tulee lähettää meille sähköpostia osoitteeseen [email protected]
 
Yhteyslomake
Verkkosivustomme yhteyslomake on helppo tapa saada meihin nopeasti yhteys. Jotta yhteydenotto olisi mahdollista, on tietyt kentät merkitty pakollisiksi. Jos täytätte kentät ja valitsette "Lähetä", suostutte siihen, että tietonne lähetetään meille sähköpostitse. Tietoja ei talleteta verkkopalvelimelle. Säilytämme tietoja 10 vuotta, minkä jälkeen poistamme ne.
 
Käyttötietojen automaattinen talletus
Ohjelman käyttötiedot talletetaan automaattisesti lokitiedostoon aina, kun käyttäjä avaa PM-Internationalin verkkosivuston. Tämä on yleistä tietoa, esimerkiksi sivu, jolta tiedostoa pyydettiin, avatun tiedoston nimi, tietojen pyytämisen päivämäärä ja aika, siirretyn datan määrä, käytetty protokolla, selaimen lähettämät määrittely ja, mikäli tarpeen, käyttöjärjestelmät.

Nämä yleiset tiedot tehdään anonyymeiksi, joten niitä ei talleteta yhdessä PM-Internationalille talletettujen henkilötietojenne kanssa eikä myöskään muutoin sulauteta tietoihinne. Kerättyjä tietoja käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin sekä verkkosivuston sisällön ja toiminnallisuuden parantamiseen. Näitä tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille muussa ei-kaupallisessa tai kaupallisessa tarkoituksessa. Lokitiedoston käyttötietoja pidetään tallessa enintään 4 viikkoa.
 
Evästeet
Sivusto käyttää lisäksi niin kutsuttuja evästeitä. Eväste on tunnistenumeron sisältävä tekstitiedosto, joka lähetetään ja tallennetaan käyttäjän tietokoneelle muun pyydetyn datan mukana verkkosivua käytettäessä. Tiedosto on käytettävissä myöhempää avaamista varten, ja sitä käytetään käyttäjän todennettuun tunnistamiseen.
Evästeet ovat tavallisia tiedostoja, eivät ajettavia ohjelmia, joten niistä ei aiheudu riskiä tietokoneellenne. Evästeet eivät sisällä mitään henkilötietoja, joten yksityisyydensuoja on taattu. Selaimen asetuksista riippuen käyttäjä voi automaattisesti hyväksyä evästeet. Tätä asetusta voi muuttaa ja evästeiden tallennuksen estää tai säätää siten, että käyttäjälle ilmoitetaan evästeen vastaanotosta. Jos evästeet kuitenkin poistetaan käytöstä, jotkin verkkosivuston ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tai voivat olla käytettävissä rajatusti.
Määrittääksemme käyttäjien käyttäytymistä PM-Internationalin verkkosivustolla tutkimme, kuinka käyttäjä on saapunut verkkosivustollemme. Tämä tieto kerätään evästeitä käyttämällä. Tutkimus ei kuitenkaan kerää mitään henkilölle ominaisia tietoja (dataa, jonka avulla henkilöllisyytenne voitaisiin jäljittää). Tämän anonyymin menettelyn avulla ei ole mahdollista yhdistää tietyn henkilön käyttäytymistä tuohon henkilöön.
Mikäli ette halua, että laitteenne tunnistetaan tallennettujen evästeiden perusteella, voitte asettaa käyttämänne selaimen estämään evästeet, poistamaan ne kiintolevyltä tai varoittamaan teitä ennen evästeen tallentamista. Useimmissa selaimissa on asetus, joka rajoittaa tai kokonaan estää evästeiden tallentamisen. Haluaisimme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa kaikkia verkkosivumme ominaisuuksia ei voi käyttää täysipainoisesti.
 
Sosiaaliset verkostot
Käytämme verkkosivustollamme eri sosiaalisten verkostojen liitännäisiä.

Facebook
Tämä verkkosivusto käyttää seuraavia sosiaalinen verkosto Facebookin liitännäisiä:
Tykkää-painike
Jaa-painike
Facebookia ylläpitää Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, ja se löytyy osoitteesta www.facebook.de. Nämä yksittäiset sosiaaliset liitännäiset on merkitty yhdellä Facebookin logoista tai ilmauksella "Facebook Social Plugin". Lista yksittäisten liitännäisten ulkonäöistä ja toiminnoista löytyy täältä: developers.facebook.com/docs/plugins. Kun avaatte verkkosivustomme sivun, joka sisältää sosiaalisen liitännäisen, muodostetaan käyttämästänne selaimesta suora yhteys Facebookin palvelimille. Sosiaalisen liitännäisen sisältö siirretään suoraan Facebookista selaimeenne ja upotetaan sen näyttämään verkkosivuun. Tämän seurauksena emme voi vaikuttaa Facebookin sosiaalisten liitännäisten kautta keräämän datan määrään ja voimme vain tiedottaa teitä tästä käytettävissämme olevan tiedon kautta: sosiaalisten liitännäisten upottamisen johdosta Facebook saa tiedon sivuista, joita olette katsellut sivustollamme, vaikka ette olisi Facebookin rekisteröitynyt käyttäjä tai ette olisi kirjautunut Facebookiin. Nämä tiedot kuten myös IP-osoitteenne lähetetään selaimestanne Facebookin palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne. Facebookilta saadun tiedon perusteella vain anonyymi IP-osoite tallentuu rekisteröitymättömille käyttäjille Saksassa. Jos olette kirjautuneena Facebookiin, voi Facebook suoraan kohdentaa sivustollamme käynnin Facebook-tiliinne. Facebook saa tiedon vierailustanne sivustollemme riippumatta siitä, käytättekö sosiaalisia liitännäisiä. Käyttäessänne sosiaalisia liitännäisiä, esimerkiksi klikkaamalla ”Tykkää”-painiketta tai jättämällä kommentin, siirtyvät asiaankuuluvat tiedot suoraan selaimestanne Facebookille, joka tallentaa ne. Tiedot myös julkaistaan Facebookissa ja ne tulevat Facebook-kavereidenne nähtäville. Olkaa hyvä ja tutustukaa Facebookin yksityisyyskäytäntöihin, jotka löytyvät osoitteesta www.facebook.com/about/privacy, saadaksenne lisätietoa kerätyn datan käyttötarkoituksesta ja laajuudesta sekä sen myöhemmästä käsittelystä Facebookin toimesta, mukaan lukien oikeutenne ja mahdollisuutenne suojella yksityisyyttänne. Jos olette rekisteröitynyt Facebookin käyttäjä ettekä halua Facebookin keräävän tietoja teistä sivustomme kautta tai linkittävän Facebookiin tallennettuja jäsentietojanne, on teidän kirjauduttava ulos Facebookista ennen kuin vierailette sivustollamme. On myös mahdollista estää sosiaaliset liitännäiset selaimen liitännäisillä, kuten Facebook blocker, webgraph.com/resources/facebookblocker

Google +
Tähän verkkosivustoon on liitetty "+ 1" -liitännäinen, jota ylläpitää Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ja sen voi tunnistaa "+ 1" -kuvakkeesta valkoisella tai värillisellä taustalla. Jos vierailette sivustomme sivulla, joka sisältää tämän liitännäisen, ottaa selaimenne suoraan yhteyden Googlen palvelimiin, jotka lähettävät liitännäisen sisällön selaimeenne, ja se yhdistetään verkkosivuun. Me emme voi vaikuttaa Googlen tämän liitännäisen kautta keräämän datan laajuuteen tai sisältöön. Googlelta saadun tiedon perusteella mitään henkilötietoja ei kerätä, jollei liitännäistä klikata. Tietoja kerätään ja käsitellään vain, jos käyttäjät ovat kirjautuneet Google+:aan. Jos olette kirjautunut henkilökohtaiselle Google+-käyttäjätilillenne tai Googleen vieraillessanne sivustollamme, voi Google yhdistää sivustovierailun tiliinne. Kun käytätte sosiaalista liitännäistä esimerkiksi klikkaamalla napista tai jättämällä kommentin, asiaankuuluvat tiedot siirtyvät ja tallentuvat suoraan Googlelle. Emme myöskään voi sulkea pois sitä, että muut sivustoomme sisältyvät Googlen palvelut linkittävät tietoja Google-profiiliinne. Jos haluatte estää tällaisen tietojen siirron, täytyy teidän kirjautua ulos Google+- tai Google-tililtänne ennen kuin vierailette sivustollamme. Tiedonkeruun tarkoitus ja laajuus sekä tietojen myöhempi käsittely ja käyttö Googlen toimesta mukaan lukien oikeutenne ja mahdollisuutenne suojella yksityisyyttänne löytyvät Googlen "+1″ -liitännäisen tietosuojatiedoista www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html, kuten myös UKK:sta osoitteessa http://www.google.com/intl/de/+1/button.
 
Youtube
Tällä verkkosivustolla käytetään Youtube.de/Youtube.com -liitännäisiä, joita ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Kun käyttäjä vierailee sivustolla, joka sisältää tällaisen liitännäisen, hänen selaimensa muodostaa suoran yhteyden YouTuben palvelimiin. Tätä kautta YouTuben palvelimet saavat tiedon sivustoista, joilla käyttäjä on vieraillut. Jos olette kirjautunut YouTuben jäsenenä, yhdistää YouTube nämä tiedot kyseisten henkilökohtaisten tilienne alustoihin. Kun käytätte näitä liitännäisiä esimerkiksi klikkaamalla videon soittonäppäintä tai lähettämällä kommentin, liitetään nämä tiedot YouTube-tiliinne, mikä voidaan estää vain siten, että kirjaudutte ulos ennen liitännäisen käyttöä. Lisätietoa löytyy tietosuojaselosteesta osoitteessa www.google.de/intl/de/policies/privacy

Twitter
Tämä verkkosivusto käyttää painikkeita Twitter-palvelusta, jonka tarjoaa Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Nämä liitännäiset ilmaistaan esimerkiksi termillä kuten "Tweet" tai Twitterin logolla. Tämän avulla ihmiset voivat jakaa kirjoituksen tai sivun tältä sivustolta Twitterissä. Jos käyttäjä vierailee verkkosivustolla, joka sisältää tällaisen painikkeen, hänen selaimensa muodostaa suoran yhteyden Twitterin palvelimiin. Twitter-painikkeiden sisältö toimitetaan Twitterin toimesta suoraan käyttäjän selaimelle. Meillä ei näin ollen mahdollisuutta vaikuttaa Twitterin tämän liitännäisen avulla keräämän datan määrään ja voimme ainoastaan informoida käyttäjää käytössämme olevan tiedon perusteella: jälkeenpäin lokitiedot, kuten käyttäjän IP-osoite tai aiemmin vieraillut sivustot, lähetetään. Lisätietoja löytyy Twitterin tietosuojaselosteesta twitter.com/privacy

XING
Tällä verkkosivustolla käytetään "XING jakopainiketta". Kun yhteys tälle sivustolle on muodostettu, selaimenne kautta muodostuu yhteys palvelimiin osoitteessa XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg ("XING"), missä "XING jakopainikkeen" toiminnot (erityisesti laskurin arvon laskeminen/näyttäminen) suoritetaan. XING ei tallenna teistä henkilötietoja käyttäessänne tätä sivustoa. Ennen kaikkea XING ei tallenna mitään IP-osoitteita. Käyttäytymistänne ei myöskään arvioida evästeiden avulla "XING jakopainikkeen" yhteydessä. Löydätte viimeisimmät yksityisyystiedot "XING jakopainikkeesta" sekä muuta lisätietoa tältä verkkosivustolta: www.xing.com/app/share?op=data_protection
 
LinkedIn
Tähän verkkosivustoon on sisällytetty liitännäisiä, joita ylläpitää LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat (tästedes "LinkedIn"). LinkedIn-liitännäisen tunnistaa LinkedIn-logosta tai "jakopainikkeesta" ("recommended") tällä sivustolla. Vieraillessanne tällä sivustolla, liitännäisen kautta muodostuu suora yhteys selaimenne ja LinkedInin palvelimen välille. Tämän seurauksena LinkedIn vastaanottaa tiedon, että olette vieraillut tällä sivustolla käyttäen IP-osoitettanne. Jos klikkaatte LinkedInin "jakopainiketta" ollessanne kirjautuneena LinkedIn-tilillenne, voitte linkittää tämän sivuston sisältöä LinkedIn-profiiliinne. Tällöin LinkedIn voi yhdistää vierailunne tälle sivustolle käyttäjätiliinne. Haluamme huomauttaa, että verkkosivuoperaattorina emme saa mitään tietoa siirretystä datasta tai sen käytöstä LinkedInin kautta. Yksityiskohtia tietojenkeruusta (tarkoitus, laajuus, myöhempi käsittely, käyttö) sekä oikeutenne ja mahdollisuutenne löytyvät LinkedInin tietosuojaselosteesta. LinkedIn tarjoaa nämä tiedot osoitteessa www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Verkkoanalyysi
Me - kuten lähes kaikki verkkosivuoperaattorit - käytämme analyysityökaluina seurantaohjelmia, joilla määritetään käyttötiheys ja käyttäjien määrä sivustollamme.

"Google Analytics" -analyysityökalun käyttö
PM-International käyttää Google Analytics -palvelua, jonka tarjoaa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tämä palvelu tarjoaa analyysin tämän verkkosivuston käytöstä evästeitä käyttämällä. Tätä tarkoitusta varten evästeen tuottamat tiedot, kuten anonymisoitu IP-osoitteenne, lähetetään, talletetaan ja arvioidaan PM-Internationalin puolesta Google LLC:n palvelimella Yhdysvalloissa. Google Analyticsiä on tällä sivustolla laajennettu koodilla “GAT._anonymizeip();”. Täten IP-osoitteiden anonyymi kerääminen on taattu. IP-osoitteenne anonymisointi tapahtuu yleensä pelkistämällä IP-osoitteenne Google LLC:n kautta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden sisällä. Poikkeustapauksissa IP-osoitteenne siirretään Google LLC:n palvelimelle Yhdysvalloissa ja anonymisoidaan siellä. Lähetettyä IP-osoitettanne ei yhdistetä muihin Google LLC:n tietoihin. Google Analyticsin mainostustoiminnon viitekehyksessä uudelleenmarkkinointia ja suoritusraportteja käytetään demografisten erityispiirteiden ja intressien mukaisesti. Näiden toimintojen tarkoitus on saada mainonta paremmin linjaan yksittäisten käyttäjien kiinnostusten kanssa käyttämällä apuna tietoja käyttäjän käyttäytymisestä. Mitä tulee uudelleenmarkkinointiin, personoitu mainonta voidaan kytkeä toisille sivustoille PM-Internationalin sivustolla surffaamisenne perusteella. Täten mainosmateriaali voi sisältää tuotteita, joita olette aiemmin katsellut PM-Internationalin sivustolla. Jos olette hyväksynyt, että verkko- ja sovellusselaimenne ovat yhteydessä Googleen Google-tilinne kautta ja että tietoja Google-tililtänne voi käyttää mainosten personointiin, käyttää Google näitä tietoja laajaan uudelleenmarkkinointiin. Voitte koska tahansa esittää vastalauseen tietojenne hankkimiseen Google Analyticsin kautta. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissänne:
 
Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Voitte kuitenkin estää evästeiden käytön asiaankuuluvien selainasetusten kautta; tällöin lukuisia verkkosivuston toimintoja ei voi käyttää. Asetus täytyy suorittaa erikseen jokaiselle käytetylle selaimelle.
Voitte myös estää Google LLC:tä keräämästä ja käsittelemästä näitä tietoja lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen, joka löytyy seuraamalla tätä linkkiä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Tämän voi tehdä vaihtoehtoisesti tai mobiililaitteiden selaimissa klikkaamalla seuraavaa linkkiä: poista Google Analytics käytöstä  Käyttäjän laitteelle talletetaan osallistumattomuuseväste PM-Internationalin internetsivuille, ja se vaikuttaa sillä hetkellä käytössä olevaan selaimeen. Jos evästeet poistetaan tässä selaimessa, linkkiä täytyy klikata uudestaan.
Lisätietoa käyttöehdoista ja tietosuojasta löytyy osoitteesta http://www.google.com/analytics/terms/de.html  tai https://www.google.de/intl/de/policies/
 
Varoitus: Jos poistatte selaimenne evästeet, myös talletettu osallistumattomuuseväste voidaan tämän seurauksena poistaa, ja kieltäytyminen täytyy tehdä uudestaan yllä kuvatulla tavalla.
 
Tietoturva
PM-International käyttämä tietoturvaohjelmisto SSL (Secure Socket Layer) on tällä hetkellä yksi parhaista saatavilla olevista teknologioista.

Maksaessanne eri palveluista, teille on mahdollisuus valita eri maksuvaihtoehtojen välillä. Maksutiedot kullekin maksutavalle salataan lähetystä varten. Näin ollen voitte olla varma, ettei kolmas osapuoli voi lukea tietojanne. Tämä lähetys on vielä turvallisempi kuin henkilötietojenne lähettäminen puhelimitse.

Kymmenet tuhannet asiakkaat ovat tähän mennessä ostaneet verkon kautta PM-Internationalilta Saksassa. Näin ollen teidän ei tarvitse huolehtia turvallisuudestanne käyttäessänne PM-Internationalin verkkosivustoa. Kaikki mahdollinen tehdään tietojenne suojaamiseksi PM-Internationalin käyttämän teknologian avulla.

PM-Internationalilla turvallisuus ei ole vain jotakin tietojenne suojaamiseen valitsemassanne maksutavassa liittyvää. PM-International tekee kaikkensa taatakseen, että tilausasiakirjanne, hyödykkeet tai muut dokumentit saapuvat täsmällisesti teille ilmoittamaamme aikaan.

Status: 25.05.2018